FORSIDE

 


 Årsmøte 2018 - saksliste


 

 

 

 

 

 

 

Tid og sted: Lørdag 17. mars kl. 12 på kretslokalet på Eidbo

 

1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

2. Godkjenning av innkalling

5. Budsjett 2018

6. Årskontingent og dugnadstillegg  

7. "Veien videre"

8. Valg

 

 

Sak 6: Årskontingent og dugnadstillegg

På grunn av lavt oppmøte på dugnader ser klubben behov for å kjøpe inn flere tjenester for å vedlikeholde anlegget. Det er derfor behov for økte inntekter. Styrets forslag er at dette gjøres enten ved en generell økning i årskontingentene eller ved å legge til et dugnadstillegg som medlemmene eventuelt får tilbakebetalt ved oppmøte på dugnad. 

 

Sak 7: "Veien videre"

Det er utfordrende for klubben å få medlemmer til å stille til valg som styremedlemmer. Det har de siste årene kommet flere krav fra Norges Idrettsforbund, som øker mengden rapportering som er nødvendig fra styret i klubben. Det har kommet inn forslag om at klubben må vurdere "veien videre". Dette kan være en utredning av hvordan man skal få flere til å være interessert i styreverv, mulighet for sammenslåing med andre idrettslag eller andre muligheter. På årsmøtet vil det diskuteres hvilket mandat et nytt styre vil kunne få for å vurdere ulike muligheter fremover.

 

 

g